Kwaliteitszorg

Werken aan kwaliteit is werken aan verbetering. De zorg voor kwaliteit vormt een vast onderdeel van onze organisatie. Kwaliteitszorg houdt in het in kaart brengen en beheersen van werkprocessen en het verbeteren en bijsturen hiervan. We willen graag weten wat de meningen van onze cliënten zijn over de geboden diensten. We hebben kwaliteitseisen geformuleerd, werkprocessen in kaart gebracht, we meten kwaliteit, stellen verbeterpunten vast en plannen verbeteracties. Op die manier hopen wij de kwaliteit van zorg voor onze cliënten steeds verder te optimaliseren.

Sfeerimpressie

Ervaringen van anderen

Sinds enige jaren woon ik met veel plezier in Bloemendael. Ik heb nog geen zorg nodig maar vind het wel een veilig en prettig idee dat de zorg 24-uur per dag aanwezig is.
Lees meer ervaringen