Missie/visie

MISSIE
De missie van Bloemendael is om in onze samenleving luxe huisvesting te bieden aan ouderen, gecombineerd met luxe faciliteiten en desgewenst met zorg. Wij creëren een woon- en leefklimaat waarin de cliënt zich thuis voelt en het welzijn van de cliënt uitgangspunt is van onze zorg- en dienstverlening.

ZORGVISIE
De kern van de zorgvisie van Bloemendael is respect voor ieders identiteit en behoud van de eigen levensstijl. Juist wanneer mensen moeten steunen op de deskundigheid en de zorgzaamheid van anderen, mogen ze rekenen op aandacht voor het individu en respect voor de kwaliteit van leven. Wij gaan uit van de holistische definitie van gezondheid met ruimte voor fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel welbevinden. Een kwalitatief goede zorgverlening draagt bij aan een gevoel van welbevinden. Daarnaast is gevoel van vertrouwdheid, betrokkenheid en veiligheid  minstens zo belangrijk voor het welzijn van onze cliënten. Om dit te bewerkstelligen proberen wij een fijne woonplek te creëren, schoon, veilig, comfortabel en met optimale privacy. De verzorging is gericht op functiebehoud en comfort. Er is ruimte voor prettige bezigheden die voor de cliënt van betekenis zijn en zin geven. Uitgangspunten van onze zorgverlening zijn de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt, waarbij de kwaliteit van leven een grote rol speelt. Wij respecteren het recht op vrijheid, zelfbeschikking en eigen levensinvulling. Wij ondersteunen de cliënt om zoveel mogelijk een actief en sociaal leven te leiden, rekeninghoudend met zijn/haar mogelijkheden en eventuele beperkingen. De gemaakte afspraken met de cliënt (of diens vertegenwoordiger) worden vastgelegd in een zorgplan. Het zorgplan wordt opgesteld aan de hand van de OMAHA-methodiek.

 

Sfeerimpressie

Ervaringen van anderen

Sinds enige jaren woon ik met veel plezier in Bloemendael. Ik heb nog geen zorg nodig maar vind het wel een veilig en prettig idee dat de zorg 24-uur per dag aanwezig is.
Lees meer ervaringen