Nieuws

Datalek 

Op 25 oktober 2022 ontvingen wij bericht van Nedap dat er persoonsgegevens van bewoners van Bloemendael betrokken zijn bij een datalek. Natuurlijk vinden we dit uitermate vervelend. In dit bericht leggen wij uit wat er is gebeurd en welke (mogelijke) gevolgen het datalek heeft of kan hebben.  

ECD en PGO  

Bloemendael maakt gebruik van een ECD. Op basis van de gegevens die in het ECD zijn opgeslagen, verlenen we de zorg aan de bewoners van Bloemendael. Dit ECD is gekoppeld aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) genaamd Carenzorgt. Dit is een digitale omgeving waar mensen en zorginstanties informatie met elkaar uitwisselen. Dit systeem van Nedap wordt gebruikt door bijna een half miljoen mensen en ruim 9.000 zorgaanbieders, waaronder Bloemendael. 

Melding datalek   

Op 17 oktober 2022 ontving Nedap een melding van een kwetsbaarheid in Carenzorgt. Daarop stelde zij direct een onderzoek in. Hieruit bleek dat een indringer van deze kwetsbaarheid gebruik maakte en documenten uit cliëntendossiers heeft gedownload. Nedap heeft daarna direct aangifte gedaan bij de Politie en deze heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Vanwege dit politieonderzoek kon men het datalek pas op 25 oktober bij Bloemendael melden.    

Nedap heeft ons geïnformeerd dat zij na het ontdekken van de kwetsbaarheid – met als gevolg het datalek – direct maatregelen hebben getroffen om de kwetsbaarheid in Carenzorgt op te heffen. Omdat de indringer via Carenzorgt toegang had tot het ECD heeft Bloemendael het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Documenten

Hoewel nog niet bekend is welke documenten en gegevens bij het datalek zijn betrokken, houden we er rekening mee dat het kan gaan om naam, contactgegevens, adresgegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer en gegevens over de gezondheid van bewoners. Daarnaast is het mogelijk dat gegevens van derden betrokken zijn, bijvoorbeeld van contactpersonen en andere betrokkenen.    

Waakzaam zijn

Uit de berichtgeving van Nedap maken wij op dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat de documenten zijn verspreid. Wel vragen wij een ieder de komende tijd waakzaam te zijn op ongewone of onverwachte verzoeken om informatie of betaling. Wij raden dringend aan in dergelijke gevallen niet te reageren of eerst via een andere weg te verifiëren of het verzoek authentiek is.  

Informatie

Zodra wij van Nedap nieuwe informatie ontvangen, informeren wij u via deze website. Zie ook Kwetsbaarheid in Carenzorgt. Voor overige vragen kunt u terecht bij privacy@wonenbijseptember.nl.

 

Overname woon – en zorgvoorziening Bloemendael

In de afgelopen 25 jaar is Bloemendael uitgegroeid tot een professionele en onderscheidende zorgorganisatie. Een thuis waar woonplezier, kwaliteit, gezelligheid en goede zorg voorop staan. Om onze bewoners ook in de toekomst optimale zorg te kunnen bieden, is Bloemendael per 1 juli 2020 overgenomen door Orpea Groep.

Met deze overname kunnen wij de kwaliteit van zorg en huisvesting voortzetten en verder ontwikkelen. Waarbij de voordelen van kleinschaligheid zoals gezelligheid, persoonsgerichte zorg en het woonplezier van de bewoners niet verloren gaan.

Nieuwe directeur

Marga Vrijmoeth heeft als operationeel directeur de werkzaamheden van Herald en Madelon van Ieperen overgenomen. Herald en Madelon hebben Bloemendael de afgelopen 25 jaar uit laten groeien tot een professionele en onderscheidende organisatie en hebben er alle vertrouwen in dat Marga met dezelfde aandacht en kwaliteit Bloemendael zal gaan leiden.

Verandert er iets voor bewoners?

Ondanks de overname zal er niets veranderen aan het wooncomfort van en de te verlenen zorg aan bewoners van Bloemendael. Het zorgaanbod blijft gelijk en de huidige medewerkers van Bloemendael blijven hun werkzaamheden voortzetten. Hiermee wordt de continuïteit en huidige kwaliteit van Bloemendael gewaarborgd.

Orpea Groep

Orpea Groep is een Franse zorgorganisatie, gespecialiseerd in zorghuisvesting voor ouderen, met locaties verspreid over Europa. Orpea is in Nederland reeds actief met labels als Allerzorg, Wonen bij September, Compartijn, Dagelijks Leven en Woonzorgnet.

Overname

“We hebben er alle vertrouwen in dat Bloemendael na de overname ook de aankomende jaren een fijn huis is om te wonen, waar goede zorg en service voorop staan”, aldus Herald en Madelon van Ieperen. 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Marga Vrijmoeth via info@bloemendael.nl

 

Sfeerimpressie

Beleid rondom corona

 Wilt u meer weten over eventuele coronamaatregelen binnen Bloemendael? Lees het huidige beleid.