Financiën

De kosten zijn voor het totale pakket van wonen, zorg en service. Zo bent u verzekerd van wooncomfort, professionele dienstverlening en persoonlijke zorg op maat. Wat er ook gebeurt.

De kosten van uw verblijf

Wij werken op particuliere basis. Wanneer u een appartement betrekt worden verschillende kosten aan u in rekening gebracht:

  • Huur van het appartement en het gebruik van de algemene ruimten.
  • Hotelmatige kosten (voor o.a. de maaltijden, wasverwerking, liftvoorzieningen, energieverbruik, alarmeringssysteem, facilitaire diensten etc).
  • Zorgkosten: De zorg (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp) wordt geleverd op basis van uw zorgplan en de daaraan toegewezen indicatie. De zorgkosten worden betaald vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg), Zvw (Zorgverzekeringswet) en/of WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Voor de zorg geleverd vanuit de WLZ en WMO betaalt u zelf een wettelijke eigen bijdrage over de geïndiceerde uren. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt vastgesteld door het CAK. U kunt de eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK (www.hetcak.nl). In de berekening kunt u uitgaan van het lage tarief. De eigen bijdrage wordt rechtstreeks met u afgehandeld zonder tussenkomst van Bloemendael.
  • Uiteraard verzorgt Bloemendael het hele traject voor u. Dat is een onderdeel van onze dienstverlening. U merkt als cliënt dan ook niets van al deze administratie. Het enige dat u merkt is dat u zorg krijgt die op ieder moment is afgestemd op uw zorgbehoefte. Zorgeloos verzorgd dus.

Zorgkosten

Uw zorgkosten worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Beschikt u niet over een indicatie dan kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie.
Het zorgkantoor betaalt de kosten voor de zorg rechtstreeks aan Bloemendael. Deze zogenoemde 'Zorg in Natura' (ZIN) wordt geregeld via het Volledig pakket thuis (Vpt). In de Wet langdurige zorg is daarnaast geregeld dat iedereen in Nederland een eigen bijdrage betaalt. Voor wonen bij Bloemendael betaalt u een lage eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). 

Heeft u liever een onafhankelijk advies, dan verwijzen wij u graag door naar uw zorgkantoor. Hier vindt u een overzicht van de Wlz-cliëntondersteuningsorganisaties per zorgkantoor.