Kwaliteitszorg

Werken aan kwaliteit is werken aan verbetering. De zorg voor kwaliteit vormt een vast onderdeel van onze organisatie. Kwaliteitszorg houdt in: het in kaart brengen en beheersen van werkprocessen en het verbeteren en bijsturen hiervan. Wij hebben kwaliteitseisen geformuleerd, werkprocessen in kaart gebracht, we meten kwaliteit, stellen verbeterpunten vast en plannen verbeteracties. Op die manier hopen wij de kwaliteit van zorg voor onze cliënten steeds verder te optimaliseren.

Jaarplan Kwaliteit 2021

In het jaarplan beschrijven we hoe we komend jaar de missie en visie van Bloemendael nog verder invulling geven. We maken de beweging naar een bredere scope op zorg, ondersteuning en dienstverlening om de bewoner in de volle breedte te kunnen ondersteunen. Zo kunnen zij het leven leiden zoals ze dat wensen. In het publieksjaarplan van Bloemendael een focus op drie resultaatgebieden. Bekijk hier het Jaarplan Kwaliteit voor 2021.

Kwaliteitsverslag 2020

Bloemendael stelt jaarlijks een kwaliteitsverslag op waarin wordt beschreven wat er speelt binnen de organisatie, welke doelen in het achterliggende jaar zijn behaald en wat de plannen zijn voor het voorliggende jaar.

interne audit

Eerste interne audit geeft plezier en vertrouwen weer

Vorige week is bij Bloemendael een zeer succesvolle eerste interne audit geweest, afgenomen door Anouk van der Vlies en Mariska Vukkink, beleidsadviseurs bij Wonen bij September, de organisatie die Bloemendael sinds 1 juli heeft overgenomen. Anouk vertelt: “Een audit is eigenlijk een foto van de organisatie. Het is een dag waarop we als organisatie zelf kijken naar hoe het huis draait, de medewerkers vol vertrouwen hun ‘lijstjes’ met de beleidsadviseurs delen, en waarop we inzicht krijgen in het reilen en zeilen van het team. Zo is de interne audit een moment om te leren van elkaar, binnen de hele organisatie waarin naast Bloemendael ook Compartijn en Wonen bij September ouderenzorg bieden. We gebruiken het om te vergelijken, verhalen en ervaringen te delen en de volgende reis met elkaar te bepalen.”

Mariska vertelt verder: ‘We vatten deze dag samen als het bezoeken van een warme omgeving, een echt thuis voor bewoners en hun familie. De fijne sfeer, de positieve vibe, het werk- en leefplezier zijn volop voelbaar. Het vriendelijke personeel en de openheid van medewerkers en bewoners geven een geweldig mooi beeld van hoe mooi het is bij Bloemendael. Reacties van bewoners en familie zijn zeer positief, en gelukkig is er ook oog voor verbeterpunten, dingen die nog beter kunnen. Dat geeft veel vertrouwen.’

Deze eerste interne audit sinds de overname startte met een gesprek met Connie van Dijk, de kwaliteitsfunctionaris van het woonhuis. Zij had voor de rest van de dag de afspraken met de geïnterviewden voor het audit-team ingepland, en stond paraat als wij vragen hadden. Na een kop koffie is een eerste rondje door het huis een welkome een aangename manier van kennismaken met iedereen op zijn of haar werkplek.

Het zwembad, de fysiotherapieruimte en vele andere ruimtes waar mensen met plezier, vol overgave en gedreven hun werk doen. Alle medewerkers, op de hoogte van de audit, stonden open voor onze vragen, en deelden hun (dagelijkse) werkzaamheden. Een bijzonder team met veel kwaliteiten die met toewijding gedaan ingezet worden.

Zo regelt de fysiotherapeut dat het zwembad volgens de richtlijnen wordt onderhouden, en werkt de kapster al meer dan twintig jaar met veel plezier bij Bloemendael, ook nu, in een tijd waarin ze de richtlijnen van de 1,5 meter afstand goed naleeft in haar kapsalon. Natuurlijk waren ook de bewoners nieuwsgierig naar de reden van het bezoek. Ze vertelden vol enthousiasme hoe fijn wonen het is in Bloemendael. Ook een dochter van een bewoner vond Bloemendael een prettig verblijf voor haar moeder.

Na een energieke en leuke ochtend met al deze medewerkers en bewoners, was ook de middag een warm bad. Twee gesprekken met zorgcoördinator en zorgmanager gaven inzicht in hoe er bij Bloemendael gewerkt wordt. De zorgcoördinator, inmiddels in totaal vier jaar werkzaam bij Bloemendael en sinds maart in de huidige functie en de zorgmanager, in dienst sinds april 2018, vertellen vol passie over de huidige stand van zaken in het woonhuis en wat ze in het verleden hebben georganiseerd en bereikt. Ook was er veel zelfreflectie. Zij signaleren de verbeterpunten en willen hier graag mee aan de slag, altijd goed om doelen te stellen. Aan het einde van de dag waren en Anouk en Mariska nog druk met een dossiercheck bij de kwaliteitsmedewerker. Op 8 september is een externe audit, waar we vol vertrouwen naar toewerken met de kleine verbeterpunten van deze dag.