Kwaliteitszorg

Werken aan kwaliteit is werken aan verbetering. De zorg voor kwaliteit vormt een vast onderdeel van onze organisatie. Kwaliteitszorg houdt in: het in kaart brengen en beheersen van werkprocessen en het verbeteren en bijsturen hiervan. Wij hebben kwaliteitseisen geformuleerd, werkprocessen in kaart gebracht, we meten kwaliteit, stellen verbeterpunten vast en plannen verbeteracties. Op die manier hopen wij de kwaliteit van zorg voor onze cliënten steeds verder te optimaliseren.

Jaarplan Kwaliteit 2024

In het jaarplan beschrijven we hoe we komend jaar de missie en visie van Bloemendael nog verder invulling geven. We maken de beweging naar een bredere scope op zorg, ondersteuning en dienstverlening om de bewoner in de volle breedte te kunnen ondersteunen. Zo kunnen zij het leven leiden zoals ze dat wensen. In het publieksjaarplan van Bloemendael een focus op drie resultaatgebieden. Bekijk hier het Jaarplan Kwaliteit 2024.

Kwaliteitsverslag 2022

Bloemendael stelt jaarlijks een kwaliteitsverslag op waarin wordt beschreven wat er speelt binnen de organisatie, welke doelen in het achterliggende jaar zijn behaald en wat de plannen zijn voor het voorliggende jaar.

interne audit

ISO gecertificeerd

Alle woonhuizen binnen de pijler Woonzorg zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Ook alle nieuwe woonhuizen gaan mee in het certificeringstraject. Jaarlijks vindt een externe audit plaats waarbij de woonhuizen en het kwaliteitsmanagement geauditeerd worden. Met het behalen van dit certificaat voldoet onze organisatie aan internationale eisen en normen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2021 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder bewoners en familie. Uit dit onderzoek blijkt dat 94,3% van de bewoners en familie (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast zou 94,6% van de bewoners en familie de woonhuizen aanbevelen aan vrienden of familie. De gemiddelde algemene tevredenheid over Bloemendael was een 7,5.