Kwaliteitszorg

Werken aan kwaliteit is werken aan verbetering. De zorg voor kwaliteit vormt een vast onderdeel van onze organisatie. Kwaliteitszorg houdt in: het in kaart brengen en beheersen van werkprocessen en het verbeteren en bijsturen hiervan. Wij hebben kwaliteitseisen geformuleerd, werkprocessen in kaart gebracht, we meten kwaliteit, stellen verbeterpunten vast en plannen verbeteracties. Op die manier hopen wij de kwaliteit van zorg voor onze cliënten steeds verder te optimaliseren.

Bloemendael stelt jaarlijks een kwaliteitsverslag op waarin wordt beschreven wat er speelt binnen de organisatie, welke doelen in het achterliggende jaar zijn behaald en wat de plannen zijn voor het voorliggende jaar.

Sfeerimpressie

Ervaringen van anderen

Sinds enige jaren woon ik met veel plezier in Bloemendael. Ik heb nog geen zorg nodig maar vind het wel een veilig en prettig idee dat de zorg 24-uur per dag aanwezig is.
Lees meer ervaringen