Zorgverlening

Woon- en zorgvoorziening Bloemendael is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit betekent dat wij een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem hebben en voortdurend bezig zijn onze kwaliteit te verbeteren. Ons enthousiaste team van gekwalificeerde verzorgenden staat 24 uur per dag klaar om zorg op maat te verlenen aan onze cliënten. De kern van onze zorgvisie is respect voor ieders identiteit en levenswijze. Direct contact en persoonlijke betrokkenheid vormen het fundament van onze zorgverlening. Uw persoonlijke wensen en mogelijkheden bepalen de wijze van zorgverlening.

Op basis van uw persoonlijke wensen en behoeften wordt samen met u en/of uw naasten een persoonlijk zorgleefplan opgesteld, passend binnen de indicering. Hierin wordt vastgelegd welke zorg u ontvangt en wat uw specifieke wensen, behoeften en mogelijkheden zijn. Verschillende externe disciplines kunnen daarbij ondersteuning bieden, ieder vanuit zijn eigen vakgebied. U kunt hierbij denken aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of diëtetiek.
Cliënten met een verminderde geestelijke gezondheid kunnen deelnemen aan de groepsverzorging. In een huiselijke sfeer worden de maaltijden gebruikt en passende activiteiten aangeboden. Onze medewerkers zijn doorlopend aanwezig om de aanwezige cliënten te begeleiden of te assisteren. Met deze voorziening bereiken wij dat cliënten – ook als de geestelijke gesteldheid achteruit gaat – in Bloemendael kunnen blijven wonen.
Afhankelijk van de WLZ indicatie vindt tweemaal per jaar een multidisciplinair overleg plaats waarbij een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog/ gedragswetenschapper zijn betrokken.

Bloemendael heeft geen BOPZ-erkenning. Dat wil zeggen dat er sprake is van een open setting, waarbinnen cliënten vrij zijn zich te begeven waar zij willen.

 

Sfeerimpressie