Zorgverlening

Woon- en zorgvoorziening Bloemendael is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit betekent dat wij een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem hebben en voortdurend bezig zijn onze kwaliteit te verbeteren. Ons enthousiaste team van gekwalificeerde verzorgenden staat 24 uur per dag klaar om zorg op maat te verlenen aan onze bewoners. De kern van onze zorgvisie is respect voor ieders identiteit en levenswijze. Direct contact en persoonlijke betrokkenheid vormen het fundament van onze zorgverlening. Uw persoonlijke wensen en mogelijkheden bepalen de wijze van zorgverlening.

Persoonlijk zorgleefplan 

De zorg die u krijgt is op maat. Samen met u en uw familie maken we een individueel zorgleefplan. Hierin leggen ondersteunen hierin, ieder vanuit een eigen expertise. U kunt hierbij denken aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of diëtetiek. U krijgt een vaste zorgcoördinator aangewezen binnen ons hechte team waar u en uw familie terecht kunnen voor vragen.

Aanvullende zorg voor mensen met geheugenbeperking

Bewoners met een geheugenbeperking vangen we op in de huiskamer waar 24 uur begeleiding en zorg aanwezig is. De bewoners eten gezamenlijk in een huiselijke sfeer en nemendeel aan activiteiten op maat. Met deze voorziening bereiken wij dat bewoners – ook als de geestelijke gesteldheid achteruit gaat – in Bloemendael kunnen blijven wonen.

Afhankelijk van de WLZ-indicatie vindt tweemaal per jaar een multidisciplinair overleg plaats waarbij een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog/ gedragswetenschapper zijn betrokken.

Open setting

Bloemendael heeft geen BOPZ-erkenning. Dat wil zeggen dat er sprake is van een open setting, waarbinnen cliënten vrij zijn zich te begeven waar zij willen.