Missie/visie

Missie
De missie van Bloemendael is om in onze samenleving luxe huisvesting te bieden aan ouderen, gecombineerd met luxe faciliteiten en desgewenst met zorg. Wij creëren een woon- en leefklimaat waarin de cliënt zich thuis voelt en het welzijn van de cliënt uitgangspunt is van onze zorg- en dienstverlening.

Zorgvisie
Wij gaan uit van de holistische definitie van gezondheid met ruimte voor fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel welbevinden. Een kwalitatief goede zorgverlening draagt bij aan een gevoel van welbevinden. Daarnaast is gevoel van vertrouwdheid, betrokkenheid en veiligheid  minstens zo belangrijk voor het welzijn van onze cliënten. Om dit te bewerkstelligen proberen wij een fijne woonplek te creëren, schoon, veilig, comfortabel en met optimale privacy. De verzorging is gericht op functiebehoud en comfort. Er is ruimte voor prettige bezigheden die voor de cliënt van betekenis zijn en zin geven. Uitgangspunten van onze zorgverlening zijn de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt, waarbij de kwaliteit van leven een grote rol speelt. Wij respecteren het recht op vrijheid, zelfbeschikking en eigen levensinvulling. Wij ondersteunen de cliënt om zoveel mogelijk een actief en sociaal leven te leiden, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden en eventuele beperkingen. De gemaakte afspraken met de cliënt (of diens vertegenwoordiger) worden vastgelegd in een zorgplan en ingebed in het Elektronisch Clientendossier (ECD). Het zorgplan wordt opgesteld aan de hand van de MIKZO-methodiek.

Kernwaarden
Binnen onze organisatie is een aantal kernwaarden benoemd. Deze vormen het uitgangspunt van onze dagelijkse zorg- en dienstverlening:

 • Professioneel
  Onze medewerkers hebben een professionele werkhouding en kennen hun verantwoordelijkheden.
 • Cliëntgericht
  De wensen en behoeften van de cliënt vormen de basis van zorg- en dienstverlening
 • Betrouwbaar
  Wij komen onze afspraken na en gaan integer om met persoonlijke informatie
 • Betrokken
  Wij voelen ons betrokken bij de cliënt, collega’s en de organisatie
 • Respect
  Wij hebben respect voor de levensvisie en autonomie van onze cliënten en collega’s
 • Gastvrij
  Wij stralen gastvrijheid uit naar cliënten, familie, collega’s en andere betrokkenen